Instalacje odgromowe Bielsko-Biała

Budowa lub remont domu związany jest z koniecznością wykonania szeregu prac instalacyjnych. Nowoczesny dom to przede wszystkim bezpieczne instalacje, dzięki którym możliwe jest komfortowe użytkowanie pomieszczeń i wygodne życie. Oprócz instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej warto rozważyć również odgromową. Wykonujemy spersonalizowane, zgodne ze wszystkimi standardami instalacje odgromowe w Bielsku-Białej i okolicach. Instalacje są zawsze zgodne z projektem i sztuką budowlaną, pozwalają na uniknięcie poważnych problemów, jak również znacząco zwiększają bezpieczeństwo użytkowników.

Instalacje odgromowe zapewniają bezpieczeństwo w trakcie trwania burz. Podczas wyładowań atmosferycznych wytwarzana jest ogromna energia elektryczna i cieplna. Jeśli piorun uderzy w budynek, zniszczeniu mogą ulec instalacje i urządzenia elektryczne. Skruszyć się mogą elementy elewacji oraz dachu. Najgorszą konsekwencją takiego zdarzenia jest wybuch pożaru. Oferujemy montaż nowoczesnych systemów odgromowych i uziemieniowych, które przechwycą energię pioruna i przekażą ją do ziemi, neutralizując tym samym zagrożenie. Podczas pracy korzystamy z certyfikowanych materiałów. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym klientom, że będą bezpieczni podczas każdej burzy.

 

Instalacje odgromowe. Z czego się składają?

Instalacje odgromowe to systemy, które chronią budynki i obiekty przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Składają się one z następujących elementów:

  • zwody - to elementy instalacji, które wychwytują wyładowanie atmosferyczne i odprowadzają je do ziemi. Zwodami mogą być metalowe przewody, taśmy lub pręty,
  • przewody odprowadzające - to elementy instalacji, które przenoszą prąd wyładowania od zwodów do uziomów. Przewody odprowadzające powinny być wykonane z materiału o dużej przewodności elektrycznej, takiego jak miedź lub stal,
  • uziomy - to elementy instalacji, które rozpraszają prąd wyładowania w ziemi. Uziomy mogą być wykonane z metalowych prętów, taśm lub rur.

Instalacje odgromowe powinny być wykonane przez wykwalifikowanych fachowców, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Wynika to z faktu, że instalacje odgromowe są systemami, które mają za zadanie chronić ludzi i mienie przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Wykonywanie instalacji odgromowych przez osoby nieuprawnione jest niezgodne z przepisami i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia. Wykwalifikowani fachowcy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przy wyborze firmy wykonującej instalację odgromową należy zwrócić uwagę na jej doświadczenie, kwalifikacje i renomę. Warto również sprawdzić opinie o firmie wśród znajomych i rodziny.

 

Montaż instalacji odgromowej. Jakie są zalety posiadania takiej instalacji?

Montaż instalacji odgromowej jest niezbędny w przypadku budynków, które znajdują się w strefie zagrożenia wyładowaniami atmosferycznymi.

Zalety posiadania instalacji odgromowej:

  • ochrona życia i zdrowia ludzi - pioruny są przyczyną wielu wypadków śmiertelnych i obrażeń. Instalacja odgromowa skutecznie chroni ludzi przed skutkami uderzenia pioruna,
  • ochrona mienia - wyładowania atmosferyczne mogą spowodować pożary, uszkodzenia konstrukcji budynku, a także uszkodzenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Instalacja odgromowa chroni mienie przed tymi szkodami,
  • ochrona instalacji elektrycznej - instalacja odgromowa chroni instalację elektryczną przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi,
  • ochrona instalacji telekomunikacyjnych - instalacja odgromowa chroni instalacje telekomunikacyjne przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi.

Koszt montażu instalacji odgromowej zależy od wielu czynników, w tym:

  • rozmiaru i kształtu budynku,
  • lokalizacji budynku,
  • rodzaju instalacji.

Oferujemy również takie usługi, jak wymiana oświetlenia w Bielsku-Białej.